pyne 17 2

„Aukso paukštė“ – aukščiausias mėgėjų meno kolektyvų bei jų vadovų apdovanojimas Lietuvoje, kuriuo siekiama atkreipti visuomenės dėmesį į mėgėjų meninę kūrybą, jos reikšmę krašto kultūrai ir skatinti kultūros sklaidą Lietuvos regionuose. Kovo 11 d. įteikta „Aukso paukštė“ Šakių kultūros centro jaunimo liaudiškų šokių grupei "Pynė". Didžiuojamės turėdami tokį kolektyvą, nuoširdžiausi sveikinimai vadovei Vitalijai Venienei - R.Januševičius

 

kovo 11

Gerbiami Šakių krašto žmonės,

Mūsų atmintyje dar gyva Kovo 11 diena, kai 1990 metais Lietuvos Aukščiausioje taryboje buvo pasirašytas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo aktas.

Prieš dvidešimt septynerius metus lietuvių tauta, būdama labai stipri ir vieninga, pasiekė tai, kuo galime džiaugtis ir šiandien – galimybę gyventi laisvoje Tėvynėje.

Nepriklausomybės atkūrimo dienos proga linkiu prisiminti, kad gyvenimas laisvoje Lietuvoje pirmiausia reikalauja bendrų pastangų ir svarbių sprendimų, reikalauja mūsų pačių atsakomybės. Garbingai neškime per pasaulį trispalvę, įveikime nepriteklius, neišbarstykime meilės, kantrybės ir ištvermės kryžkelėse... Ir atsiminkime, kiek mes patys davėm ir duodam Lietuvai, tiek patys ir turim.

Gražios šventės.

Pagarbiai

Juozas Puodžiukaitis 

su-kovo-8

Tu tokia visur esanti, kad galėtum būti erdve.
Tu tokia gyva, kad galėtum judėjimu būti.
Tu tokia šviesi, kad galėtum būt saule.
Tu tokia dosni, kad galėtum būti žeme.
O Tu esi viskas drauge:
Tu esi moteris.

Savivaldybės tarybos narys laikinai einantis mero pareigas Juozas Puodžiukaitis

kovo 8

Skyriaus pirmininkas Raimondas Januševičius 

Klevelis

Naisių vasaros projektų mecenatas ir sumanytojas Ramūnas Karbauskis iniciavo konkursą "Gandrus pasitinkant-2016".
Už vaikų paskatinimą dalyvauti piešinių konkurse Ramūno Karbauskio pasirašytus padėkos raštus Raimondas Januševičius kovo 1 d. įteikė Gelgaudiškio "Šaltinio" spec. ugdymo centrui ir Šakių vaikų lopšeliui-darželiui "Klevelis".Prie padėkos raštų mažiesiems buvo išdalintos knygutės.

Vasario 16-ąją - Lietuvos valstybės atkūrimo dieną - minėjo visi rajono kampeliai. Pagerbti labiausiai savo kraštui nusipelnę žmonės, bažnyčiose aukotos šv. Mišios už Lietuvą, jos žmones, laisvę, aplankyti signatarų kapai.

1

Vasario16

„Praeities dvasia ir praeities auka įgalino mus atkurti savo nepriklausomą valstybę, o tos praeities ir šių dienų junginys mus turi paskatinti Lietuvos ateitį kurti taip, kad ji būtų gaji, ištverminga ir atspari prieš visokius pavojus ir netikėtumus“. Prezidentas Antanas Smetona

Mieli Šakių krašto žmonės,

nuoširdžiai sveikinu Vasario 16-osios – stiprybės, drąsos ir vilties dienos – proga. Linkiu puoselėti bendrumo jausmą, tegul niekada mūsų neapleidžia pilietiška dvasia, tolerancija vieni kitiems. Išlikime verti mūsų siektos laisvės kainos ir išsaugotų istorijos vertybių. Kovų už nepriklausomybę dovanos – mus visus vienijanti idėja, atgimimas, meilė, laisvė, išmintis, drąsa. Branginkime jas ir vieni kitus. Gražios šventės Jums ir Jūsų artimiesiems.

 

Pagarbiai

Rajono savivaldybės tarybos narys,

l.e. mero pareigas Juozas Puodžiukaitis

2017 m. vasario 10 d. Zanavykų muziejus šventė savo atkūrimo 30 metų veiklos sukaktį.
Zanavykų muziejaus kolektyvą su gražiu jubiliejumi atvyko pasveikinti Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktorė Diana Varnaitė, Lietuvos muziejų asociacijos valdybos atstovai, kiti svečiai. Laikinai Šakių rajono savivaldybės mero pareigas einantis Juozas Puodžiukaitis už rūpinimąsi krašto kultūrinio ir istorinio paveldo išsaugojimu padėkos raštus įteikė Zanavykų muziejaus specialistei Elvyrai Jakienei, buvusiam muziejaus vadovui, muziejininkui Vidmantui Dėdynui bei Zanavykų muziejaus direktorei Rimai Vasaitienei.
muziejus jp

Sveikinimo žodį pasakė ir Šakių kultūros centro direktorius Raimondas Januševičius.

muziejus rj

 

 

LVŽS pirmininkas Raimondas Januševičius (dešinėje) dalyvaus balandžio 23 d. vyksiančiuose Šakių rajono savivaldybės tarybos nario - mero rinkimuose.

 

Esu šakietis, čia baigiau mokyklą, čia ir grįžau,  baigęs Lietuvos veterinarijos akademiją. Visa mano darbinė veikla susijusi su žemės ūkiu ir kaimu. Pradėjau darbą gamyboje eiliniu specialistu, įgavau partirties, vėliau nepabijojau imtis savarankiškai ūkininkauti. Ūkininkaudamas laimėjau LR žemės ūkio rūmų skelbtą konkursą ir pradėjau  atstovauti  Šakių rajonui. Man visada rūpėjo žmonių problemos, pastebėjau, kad tik susibūrus į bendruomenę tampa lengvesnė kaimo žmonių rūpesčių našta. Tuo metu rajone kūrėsi modernūs  ūkiai, jiems reikejo kvalifikuotos pagalbos, reikėjo ginti ir atstovauti jų interesams, tad veiklos netrūko.

Pastebėję mano iniciatyvuma,  Šakių rajono žemdirbiai pasiūlė man tapti Šakių rajono žemdirbių asociacijos pirmininku, o vėliau imti ir vadovauti Šakių ūkininkų sąjungai. Buvau renkamas į rajono savivaldybės tarybą. Dirbau Ūkio komitete. Savivaldybės meras Juozas Bertašius pasiūlė mane dirbti jo  padėjėju ryšiams su kaimo bendruomenėmis ir žemdirbiais.  Visada būdamas šalia žmonių, spręsdamas žemdirbių problemas  pastebiu, kad Seime yra silpnai atstovaujama Lietuvos kaimui.  Mane jaudina didelė atskirtis tarp regiono ir didžiųjų miestų, kur suplaukia visos pagrindinės investicijos. Manau, kad žemės ūkis turi tapti strategine  šaka.  Svarbiausia problema žemės ūkyje – iškreiptos  rinkos sureguliavimas.

Važinėdamas po kaimus pastebiu, kaip jie nyksta. Čia ne vien savivaldybės problema, sudarykime žmonėms sąlygas, kad jie nenorėtų bėgti iš kaimo, kad jiems būtų prieinamos socialinės, švietimo, kultūros ir sveikatos paslaugos. Apmaudu, kad lig šiolei per mažai vertinami kaimo šviesuoliai, visuomenininkai. 

Šiandien savivalda yra tik skambus žodis. Realiai ji neturi jokių galių. Reikia suteikti daugiau savarankiškumo  savivaldybių taryboms bei bendruomenių taryboms.