Rajono savivaldybės meras Juozas Bertašius liepos 11 dieną dalyvavo Plokščių miestelio jubiliejinėje šventėje „Plokščiams 345“. Šventės metu buvo atidengta skulptūra, prie įvažiavimo į poilsiavietę bei įteiktas padėkos raštas Plokščių bendruomenei ir ją įprasminančioms moterims - mokyklos – daugiafunkcio centro direktorei N.Bitinienei, seniūnei L.Miliūnienei, bendruomenės centro pirmininkei D.Kazakauskienei.

 

 

 

Mielieji Šakių krašto žmonės, minime Valstybės, Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo, dieną. Liepos 6-oji aukso raidėmis įrašyta į mūsų tautos istoriją – tai Lietuvos valstybingumo pradžia. Ši data mums primena šimtmečių istoriją, kuria turime didžiuotis ir ją branginti. Karaliaus Mindaugo puoselėta tautos vienybės idėja suteikė stiprybės mūsų mažai valstybei eiti į ateitį, pamažu skleisti vystymosi, klestėjimo ir brendimo žiedus. Be liepos 6-osios dienos nebūtų nei Vasario 16-osios, nei Kovo 11-osios.
Šios prasmingos mūsų tautai šventės proga linkiu Jums, mielieji, santaikos ir darnos, meilės ir pagarbos savo Tėvynei.

Pagarbiai

Meras Juozas Bertašius

 

Ne kardo reikia šiandien – Valios
Išsaugoti vertybę Tautos solidarumo!
Galia – ne rankose Karaliaus –
Kiek davėm Lietuvai, tiek patys turim...
    (D.Rekis)

 

 

    Prieš 25-erius metus lietuvių tauta, būdama labai vieninga ir stipri, įvykdė tai, ko daugybę metų kantriai ir pasiaukojamai siekė tautos tėvai ir seneliai – iškovoti teisę turėti nepriklausomybę...
    Kartu su teise įgijome ir pareigą – pareigą nešti per pasaulį Lietuvos vėliavą – garbingai nešti, įveikiant kartu einančius sunkumus, nesuklumpant ant nepriteklių slenksčio, nepasimetant kantrybės ir ištvermės stygiaus kryžkelėse...
    Įveikėm, nesuklupom, nepasimetėm... Gal ne visiems tai buvo lengva... Gal kai kurie norėjo greitesnio kelio... Bet šiuo metu, kai mums artimų šalių žemes drebina grėsmės ir baimės, savos tautos susitelkimas ir laisvės didingumo dvasia yra ir turi būti itin stipri... Ir visada...
    O ir jauno, beveik kartu su nepriklausomybe gimusio poeto žodžiai nėra tušti ir beprasmiai – kiek davėm Lietuvai, tiek patys turim...
    Su artėjančia Kovo 11-ąja, gerbiami Šakių krašto žmonės!

Meras Juozas Bertašius

                       LIETUVOS VALSTIEČIŲ IR ŽALIŲJŲ SĄJUNGA

                                                 ŠAKIŲ SKYRIUS

 

                             PROGRAMINĖS IDĖJOS TRUMPAI

LIETUVOS VALSTIEČIŲ IR ŽALIŲJŲ SĄJUNGA – gilias tradicijas turinti politinė jėga, per daugelį metų neįsivėlusi į jokius skandalus. Mes visada darome tai, ką esame pažadėję. Esminiai ir nuoseklūs mūsų sąjungos siekiai:

  1. Sveikatos apsaugos sistemos perorientavimas į sveikos gyvensenos propagavimą, ligų profilaktiką, masinės kūno kultūros ir sporto plėtra;
  2. Lietuvos švietimo sistema – savarankiška gyvenimo gebėjimų, brandžių asmenybių ugdymas etnokultūros, ekologijos ir patriotizmo pagrindais. Mokyklų uždarymo stabdymas, liberalios krepšelių sistemos naikinimas;
  3. Mokestinės naštos mažinimas kultūros kūrėjams ir puoselėtojams;
  4. Atsakinga žemės ūkio politika ir atstovavimas regionų interesams. Žemės nuosavybė – tik Lietuvos piliečiams;
  5. Grįžtamosios migracijos skatinimas, sudarant sąlygas naujų darbo vietų kūrimui;
  6. Šeimų stiprinimo politika;
  7. Finansiškai savarankiška ir atsakinga savivalda;
  8. Sąlygų smulkiam ir vidutiniam verslui sudarymas;
  9. Morali politika. Sąlygų korupcijai išgyvendinimas;
  10. Jei kultūra ir švietimas, sveika gyvensena netaps mūsų valstybės, savivaldos ir bendruomenės didžiausiais prioritetais, mes ir toliau judėsime valstybės degradacijos kryptimi. Daugiau kaip 25 procentai šalies gyventojų emigravo, pusė likusiųjų abejoja, ar eitų ginti savo Tėvynės.

Laikas atsitokėti. Šalia tokia praraja, kad visos mūsų protėvių pastangos, kuriant ir ginant valstybę, gali nueiti perniek.

     MŪSŲ SĖKMĖ – JŪSŲ SĖKMĖ

Šakių skyriaus pirmininkas                                                           Juozas Bertašius

Vasario 16-oji – didžiausia ir brangiausia mūsų širdies šventė, mūsų valstybės atkūrimo diena. Ji – tarsi mūsų tautos vėliava. Vienijanti, sutelkianti, kelianti pasididžiavimą. Vasario 16-ąją švenčiame kupini orumo ir pasitikėjimo savimi, išskleidę savo trispalvę, jaučiame vienybę ir susitelkimą, jaučiame vienas kito tvirtą petį ir palaikymą, nes mus vienija Lietuva.
Tegul Vasario 16-osios dvasia išlieka gyva mumyse daugelį metų. Tegul mažos valstybės išdidus nepriklausomybės jausmas būna perduodamas iš kartos į kartą. Tikiu, kad eidami geresnio ir drąsesnio gyvenimo keliu, liksime tokie pat stiprūs dvasia, vieningi darbais ir tikintys savo jėgomis. Kviečiu Jus, mielieji, ir kartu toliau kurti Lietuvą, puoselėti jos kalbą ir kultūrą. Savo gerais darbais rašykime Tėvynės istoriją, didžiuokimės būdami lietuviais! Prisiminkime Prezidento Antano Smetonos žodžius, kad „praeities ir šių dienų junginys mus turi paskatinti Lietuvos ateitį kurti taip, kad ji būtų gaji, ištverminga ir atspari prieš visokius pavojus ir netikėtumus“.
Pagarbiai
Meras Juozas Bertašius

LIETUVOS VALSTIEČIŲ IR ŽALIŲJŲ SĄJUNGA – gilias tradicijas turinti politinė jėga, per daugelį metų neįsivėlusi į jokius skandalus. Mes visada darome tai, ką esame pažadėję. Esminiai ir nuoseklūs mūsų sąjungos siekiai:

Ratų ratais rieda mūsų Metai... Ratuos sėdi žmogus – linksmas, laimingas ar piktas... Džiaugiasi savo darbais, kasdienybės brydėn įspaustom savo pėdom... Liūdi dėl nesėkmių... Stebis taip greit augančiais ir, beje, tokiais pat gyvenimo ratais riedančiais savo vaikais...
Kas už naujo gyvenimo kelio vingio? Kas už posūkio prieky? Ką praeities dulkėm užklojo vakar, užvakar dienos ratai? Ką purvais šlapios žemės aptaškė?
Nei blogo, nei gero pamint nevalia... Nevalia ir dėl rytojaus gražesnės vilties neturėti... Kaip nevalia ir apie pavojus ar kliūtis pamiršti...
Tiesiog dabar atėjo tylių apmąstymų ir tikresnio tikėjimo laikas – dėl kažko naujo, gal dar net nepažinto... Dėl dar vienos naujos pradžios...
Mieli Šakių krašto žmonės! Jūsų gyvenimo ratams – tvirtumo! Jūsų gyvenimo metams – prasmės! Jūsų gyvenimo dienoms – šviesos!
O sielai? O sielai – ramybės!
Su Šv. Kalėdom ir artėjančiais Naujaisiais Metais!

Savivaldybės meras                 Juozas Bertašius