Lapkričio 20 d. įvyko rajono savivaldybės Neįgaliųjų reikalų koordinacinės tarybos posėdis. Informaciją apie Šakių rajono ateities perspektyvas susirinkusiems pateikė savivaldybės meras Juozas Bertašius. Jis priminė, kokius darbus planuojama užbaigti iki metų pabaigos, kas bus daroma ateinančiais, 2015 metais. Projektą „Integralios pagalbos namuose plėtra“ pristatė Socialinės paramos skyriaus vedėja Leonora Pocevičiūtė, informaciją apie Gelgaudiškio specialiojo ugdymo centre „Šaltinis“ teikiamas paslaugas pateikė įstaigos direktorė Birutė Navikienė, apie „Sodros“ naujoves perskaičiuojant pensijas kalbėjo „Sodros“ darbuotoja Vida Sadauskienė Tarybos posėdyje dalyvavęs rajono neįgaliųjų draugijos pirmininkas Saulius Rakauskas priminė, kad meras pasirašė potvarkį dėl komisijos, kuri tikrins, kaip rajono gydymo įstaigų, prekybos centrų aplinka pritaikyta žmonėms su negalia, sudarymo. Pasak S. Rakausko, sunkią negalią turintiems asmenims yra užkirstas kelias patekti į daugelį

įstaigų, parduotuvių ir pan.

Rajono savivaldybėje lankėsi Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazijos auklėtiniai ir jų mokytoja Sigita Žaganevičienė. Moksleiviai dalyvavo pilietinėje pamokoje, kurią vedė rajono savivaldybės meras Juozas Bertašius. Rajono vadovas apžvelgė svarbiausias rajono problemas, išsamiai kalbėjo apie švietimo būklę, atsakė į moksleivių klausimus. Gimnazistai apsilankė ir savivaldybės posėdžių salėje, pasėdėjo rajono tarybos narių kėdėse, domėjosi, kaip vyksta tarybos posėdžiai.

 

Galimybės neatsiranda iš niekur – jas reikia susikurti ir užsidirbti. Tai reikalauja atkaklumo ir drąsos.
(Indira Gandhi)

Gerbiami rajono verslininkai!
Sveikindamas Jus su Verslo diena, didžiuojuos Jūsų kasdieniu sunkiu triūsu ir kantrybe, darbais ir jų rezultatais, daugybei žmonių dovanota sėkme, atėjusia į kiekvieno jų namus darbo vietomis, materialine ir dvasine gerove, ramybe. Dėkoju už visa, kas Jūsų dėka sukurta mūsų nedidelio, bet gražaus ir kilnaus krašto vardan. Dėkoju už tai, ką Jūs susikūrėte ir sukūrėte.
Išminties ir stiprybės Jums, ir atkaklūs, ir drąsūs žmonės!

 

Pagarbiai
Meras Juozas Bertašius

Vėlinių išvakarėse rajono savivaldybės meras Juozas Bertašius, mero pavaduotoja Rima Rauktienė ir administracijos direktorius Juozas Puodžiukaitis aplankė Batiškių fašizmo aukų kapines, žydų, tremtinių bei kraštiečio, buvusio Seimo nario J. Basčio kapus. Rajono vadovai padėjo gėlių, uždegė žvakeles, atidavė pagarbą išėjusiems Amžinybėn.

 

 

 

Spalio 31-ąją Šakiuose buvo pašventinti nauji šeimyniniai Vaikų globos namai, kurių dalininkai yra Šakių evangelikų liuteronų religinė bendruomenė, jos diakonija VšĮ „Šakių sandora“ ir rajono savivaldybė. Ši data pasirinkta neatsitiktinai – spalio 31-ąją evangelikai liuteronai mini Reformacijos dieną, kai į vieną bažnyčią atvyksta ir vyskupas, ir visų parapijų kunigai.  
Vaikų globos namai savo veiklą pradėjo Šakių evangelikų liuteronų parapijos kunigo Virginijaus Kelerto iniciatyva, kai 2005 metais persikėlė iš lopšelio- darželio „Klevelis“. Per devynerius gyvavimo metus pagalbos juose sulaukė beveik 300 tėvų globos netekusių vaikų. Šiuo metu čia gyvena 44 vaikai ir jaunuoliai, mažiausiam vos pusė metukų, vyriausiam – 18 metų. 

Pastaruoju metu spaudoje pasirodo straipsnių, kuriuose išsakyta daug netiesos, kritikos savivaldybės vadovų atžvilgiu. Ypač klaidingai visuomenei pateikiami faktai apie konkursų į vienas ar kitas pareigas savivaldybėje organizavimą. Mane, kaip rajono vadovą, labai žeidžia žurnalistų „pamąstymai“, kad be mano žinios net valytoja negali būti priimama į biudžetines įstaigas, kad aš noriu visur „prakišti“ savus, tai yra, Valstiečių ir žaliųjų sąjungai priklausančius žmones.
     Gerbiami rajono žmonės, noriu Jums paaiškinti, kaip savivaldybėje organizuojami konkursai, kad Jūs galėtumėte susidaryti tikrą vaizdą ir nebūtumėte klaidinami. Pasidalinsiu mintimis apie daugiausia nesveikų diskusijų sukėlusius konkursus į Kidulių ir Šakių seniūnijų seniūnų vietą.
    Valstybės tarnautojų priėmimą į pareigas reglamentuoja LR Valstybės tarnybos įstatymas ir LR Vyriausybės 2002 m. birželio 24 d. nutarimu Nr. 966 patvirtintas Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašas. Vadovaujantis šiuo aprašu, pretendentai turi išsilaikyti bendrųjų gebėjimų testą, o struktūrinių padalinių vadovai - dar ir vadovavimo gebėjimų testą. Bendrųjų gebėjimų tikrinimo data, laikas ir vieta, nesiejant su konkrečiu konkursu, skelbiami Valstybės tarnybos departamento interneto tinklalapyje, kuriame yra numatyta data, laikas ir vieta. Konkursą rengianti įstaiga, šiuo atveju – savivaldybės administracija, organizuoja konkursą apie tai paskelbdama Valstybės tarnybos departamento interneto tinklalapyje.

Kas išsaugoja sena ir kartu sugeba įgyti naujų žinių, naujos patirties, tas gali būti žmonėms mokytojas, - sakė senovės mąstytojas Konfucijus.
    Sunku paliauti stebėtis, kaip kažkada filosofų išgyventi ir išjausti dalykai, kaip tada išsakyti žodžiai tinka šioms, mūsų dienoms... Ir ne tik Jums, Mokytojai. Visiems. Kaip sunku bebūtų prisitaikyti prie nuolat su naujomis technologijomis lenktyniaujančio jauno žmogaus, kaip nelengva bebūtų suvokti naujas vertybes ir nuostatas, - Jūs privalote tai padaryti. Padaryti tam, kad neliktų neperduotos senosios tiesos, nekintančios žinios, žmogiška šiluma ir bendrystės galia.
    Būkit stiprūs, išlaikydami ir nešdami tai, kas sena! Būkit kantrūs, įsigydami ir nešdami tai, kas nauja. Tam šiandieniniam Mokytojui reikia žymiai daugiau jėgų!
    Su artėjančia Tarptautine Mokytojų diena!


Meras                  Juozas Bertašius

Angele Baltas,
Išskleiski sparnus,
Saugoki žemę
Ir mūsų namus
                (M.Jurgaitytė – Žiūraitienė)


    Kiekvienas žmogus, eidamas gatve, nori būti saugus. Palikdamas savo namus, kiekvienas nori būti ramus. Ištikus bėdai, kiekvienas nori būti apgintas. Jausdamas širdyje skausmą, kiekvienas nori teisingumo... Ir dar daug ir daug žmones aplanko jausmų, kurie susieti su Jūsų, gerbiami policijos pareigūnai, pareiga, atsakomybe, pasišventimu, padorumu, sąžine... Daugeliu atvejų tik nuo Jūsų priklauso, ar žmogus išliks orus ir nepažeistas...
    Dėkojame Jums už sunkią Jūsų tarnybą, kurios sudėtingumo ir sunkumo dažnai neįvertina visuomenė, ir į kurios problemas pakankamai įsigilinti neturi galimybių valstybė...
    Su artėjančia policijos – Angelų sargų diena Jus, rajono pareigūnai!
    Stiprybės Jums ir Jūsų šeimoms...

Savivaldybės meras                   Juozas Bertašius

Margi dienų rietimai
Lyg drobės suringuoti.
Tos dienos – mūs likimas –
Už auksą neparduotum.
                (J.Marcinkevičienė)


    Gražiausias eiles poetai dėlioja apie metų brandą, apie žilą plauką, apie neįkainojamą patirtį...
    Skambiausius žodžius anūkėliai išsako savo močiutėms ir seneliams, suprasdami ir jausdami tik jų meilę, bet dar nesuvokdami jų pragyventų metų – kada naštos, kada polėkio, kada taip svarbios ramybės...
    Bet visa tai išgyventa, visa tai išjausta, visa tai gyvenimo pamokom jaunesniems šiandien gali ir turi būti...
    Brangūs mūsų krašto senjorai, linkime Jums sveikatos ir stiprybės, linkim Jums gyvenimo džiaugsmo, linkim šalia esančių žmonių meilės, supratimo ir pagarbos.
    Su Tarptautine pagyvenusių žmonių diena!


Savivaldybės meras                       Juozas Bertašius