Liepos 19 d. meras dalyvavo Lekėčių miestelio šventėje.

 

 

 

 

Liepos 20 d. meras Juozas Bertašius dalyvavo Liepalotų kaimo kapelos kūrybinės veiklos 20-mečio bei kompaktinės plokštelės pristatymo šventėje.

 

 

 

 

Liepos 19 d. meras Juozas Bertašius dalyvavo Zanavykško sūrio šventėje. Tai tradicinė 15-oji sūrio šventė Prūseliuose.

 

 

 

 

(tęsinys)

  Rajono savivaldybė parengė projektą „Gelgaudiškio dvaro sodybos dvaro rūmų restauravimas ir kompleksiškas pritaikymas turizmo reikmėms“. Įgyvendinant šį projektą 1358,5 kv. m plote atlikta vidaus ir išorės rekonstrukcija, daugiau kaip 20 tūkst. kv. m plote atkurtos dangos ir želdynai, įrengti lauko tinklai.
  Šio projekto darbų vertė – 4 mln. 581,6 tūkst. litų. Savivaldybė iš biudžeto prisidėjo daugiau kaip 690 tūkstančių litų.
  Kitas projektas – „Gelgaudiškio dvaro sodybos rekonstravimas ir kompleksiškas pritaikymas turizmo reikmėms. Antras etapas“. Įgyvendinant jį rekonstruoti Gelgaudiškio dvaro sodybos oranžerijos ir kumetyno pastatai, sutvarkyta aplinka, buvusiame kumetyne sukurta infrastruktūra viešbučio įrengimui, oranžerijoje – maitinimo paslaugų teikimui. Minėto projekto vertė – daugiau kaip 3 mln. 700 tūkst. litų, savivaldybės indėlis projekte – vienas milijonas 250 tūkstančių litų. Be to, atlikti Gelgaudiškio dvaro sodybos dvaro rūmų patalpų interjero dekoro, krosnių lipdybos dekoro tyrimų, konservavimo, restauravimo darbai už 585,2 tūkst. litų, savivaldybės lėšos – 90 tūkst. litų. Bendra šių projektų darbų vertė yra 8 mln. 866,8 tūkst. litų. Savivaldybės lėšų suma – daugiau kaip du milijonai litų.

2014-07-06 21.00 val.prie Vinco Kudirkos paminklo Šakiuose buvo giedamas Lietuvos himnas. Visus susirinkusius pasveikino Šakių rajono meras Juozas Bertašius.

 

 

 

 

2014-07-06 Šakių J.Lingio parke vyko iškilmingas Šakių rajono sporto klubų sąjungos sporto šventės skirtos Valstybės dienos paminėjimui atidarymas, kurio metu buvo iškeltos Lietuvos valstybės ir Šakių sporto klubų sąjungos vėliavos. Visus susirinkusius pasveikino Šakių rajono meras Juozas Bertašius.

 

 

 

Vilniuje vykusioje respublikinėje Dainų šventėje „Čia – mano namai“ dalyvavo apie 40 mūsų rajono kolektyvų. Šokėjai, dainininkai, folkloro kolektyvų atlikėjai, cirko „Šypsena“ atstovai, rajono teatro kolektyvai įsipynė į bendrą šventinių renginių juostą.
Rajono savivaldybės meras Juozas Bertašius vienus kolektyvus į dainų šventę išlydėjo Šakiuose, o kitus aplankė sostinėje. Rajono vadovas liaudies meno puoselėtojams linkėjo gražios šventės ir kad Lietuva būtų tikrai jaukiais ir šiltais namais.

 

Liepos 3 d. rajono vadovas Juozas Bertašius, administracijos direktorius Juozas Puodžiukaitis bei Regioninės plėtros skyriaus vedėjas Vitas Girdauskas susitiko su Jurbarko rajono savivaldybės meru Ričardu Juška, administracijos direktoriumi Petru Vainausku bei Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėju Arūnu Čepuliu. Susitikimo metu buvo aptartas rengiamas projektas „Panemunių parkų ekologinio (pažintinio) turizmo ir viešojo aktyvaus poilsio infrastruktūros tvari plėtra“, kurio tikslas - sujungti lyno keliu Gelgaudiškio dvarą su Panemunės pilimi.

 

    Čia mano namai – iš širdies į širdį šiuos žodžius siunčia, petys į petį šiais žodžiais remiasi kiekvienas lietuvis, šiomis dienomis gimtosios šalies sostinės erdves užpildydamas skambia daina, grakščiu šokiu, raiškiu žodžiu, giliu jausmu...

    Čia mano namai – tokios dvasios vedini mūsų tautos didžiavyriai kovojo už savąją Tėvynę, tokiai dvasiai vyraujant buvo vainikuotas suvienytos Lietuvos Karalius Mindaugas.

   Mieli Šakių krašto žmonės, tegul mums niekada nepritrūksta drąsos veikti, jėgos dirbti, išminties mąstyti, padorumo gyventi vardan Lietuvos ir Lietuvoje. Juk čia mūsų namai...

     Su Valstybės diena!

Pagarbiai,

Meras Juozas Bertašius

Sekmadienis, birželio 22 –oji, šv. Jono Krikštytojo parapijai buvo ypatinga diena – buvo paminėtas klebono kun. Sigito Matusevičiaus 25–asis kunigystės jubiliejus ir vikaro kun. Armino Lukoševičiaus išleistuvės į mokslus Romoje. Taip pat buvo minimi tituliniai šv. Jono Krikštytojo atlaidai ir Švč. Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmės (devintinės).